با عنایت به اینکه تعداد قابل توجهی از سوالات شرعی مسلمانان مقیم به مسئله اوقات شرعی و روزه طولانی مدت ارتباط دارد در اینجا برخی از این سوالات را همراه با پاسخ آنها مطرح می کنیم. خاطرنشان می شود پاسخ به سوالات با تکیه بر آنچه که نزد مراجع تقلید مشهور است، بیان شده اند. همچنین یادآوری می شود در صورتی که مایل به ارسال سوال از طریق فرم الکترونیکی بخش سوالات شرعی سایت هستید، خواهشمند است پست الکترونیکی خود را با دقت وارد نموده و از صحت آن مطمئن شوید. همکاران مرکز در برخی موارد با برگشت پاسخ ارسالی به دلیل اشتباه بودن پست الکترونیکی سوال کننده مواجه می شوند.

پاسخ به برخی سوال‌های متداول درباره ماه رمضان و اوقات شرعی

پاسخ: در صورتى كه نظر مرجع تقليد شما در اين مسئله احتياط واجب است می توانید به این احتیاط عمل نمایید و یا به مرجع تقلید دیگری که در این مسئله فتوای صریح دارد (با رعایت شرایطی) رجوع نموده و نظر او را مبنای عمل قرار دهید و در صورتى كه مرجع تقلید شما در اين باره فتوا صادر نموده و ناپديد شدن سرخى آسمان را الزامى مى دانند، مى توانيد تنها در اين فتوا، تبعيض قائل شده و به مرجع تقليد ديگرى (با رعایت شرایطی) رجوع نمایید.

پاسخ: اگر در طول بیست و چهار ساعت، خورشید درمحل زندگی شما غروب نمی کند می بایست طبق اوقات شرعی نزدیکترین شهری که در آن شب (هرچند اندک) وجود دارد نماز مغرب، عشاء و صبح را بجا آورید. ولی اگر شب (هرچند اندک) داشته باشید، در ابتدای شب و قبل از نیمه شب نماز مغرب و عشا و قبل از طلوع آفتاب نماز صبح را بخوانید.

پاسخ: اگر در شهر محل سکونت شما غروب آفتاب وجود ندارد و در طول بیست و چهار ساعت روز است، قضای این روزه ها را در وقتی که شب و روز معتدل و یا روزهای کوتاه ترخواهید داشت، بجا آورید و برای انجام قضا تا قبل از آمدن ماه مبارک رمضان سال بعد فرصت دارید.

پاسخ: با توجه به اینکه طبق نظر مراجع معظم تقلید برای مناطقی که فجر ندارند افزایش نور افق به منزله طلوع فجر است، بر اساس تحقیقات انجام گرفته در این زمینه لازم است حداقل 12/30 ساعت پس از ظهر شرعی را برای اقامه نماز صبح و امساک در نظر بگیرند.

پاسخ: اگر روزه طولانی برای شما امکان پذیر نیست یا مشقت و سختی غیرقابل تحمل دارد، می توانید روزه خود را افطار نموده و در زمان دیگری آن را قضا کنید.  البته در این صورت می بایست در طول روز به مقدار رفع حرج و دفع نیاز، بخورید و اگر می توانید روزه بگیرید، می بایست طبق اوقات شرعی محل سکونت خود روزه بگیرید.