ارسال پیام به ما

ساعات کار مرکز

زمان پاسخ به تلفن: سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و شنبه از ساعت 09:30 تا 11:30

 

 

ساعت کار دفتر: سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و شنبه از ساعت 10:00 تا 16:00

 

 

توجه! در روزهای دوشنبه، جمعه و یکشنبه خدمات اداری از سوی دفتر مرکز ارائه نمی گردد.