Home / Om oss

Om oss

Imam Ali Islamic Center är en självständig, religiös och ideel förening som startades, av en grupp shiamuslimer, 1997. Föreningen arrangerar sina aktiviteter i enlighet med islam och den svenska lagen. Centret upprätthåller utöver de kontinuerliga och regelbundna aktiviteterna såsom daglig gemensam bön, fredagsbön, psalmläsning etc., även andra religiösa och kulturella högtider som intresserar muslimerna, i synnerhet shia, i Skandinavien.  Centret syftar, bland annat, till att skapa en mer vänskaplig relation och samarbete med olika institutioner, bland annat statliga, för att underlätta integrationen av muslimerna i det svenska samhället.

Imam Ali Islamic Center har även en administrativ avdelning som erbjuder religiösa vigslar, skilsmässor, utfärdande av olika intyg samt andra tjänster som ni kan hitta under menyn: Kontoret Under helgarna erbjuder centret utbildning för barn och ungdomar.

 

Imam Ali Islamic Centers program

Centers aktiviteter är indelade i regelbundna och oregelbundna

 

De regelbundna aktiviteterna:

 1. Gemensam bön av de dagliga bönerna, undantaget morgonbön.
 2. Fredagsbön.
 3. Koranrecitation, torsdagar 17.30 – 19.00
 4. Psalm (Komeils åkallelse) 19:00 – 21:00 på torsdagskvällar.
 5. Månaden Ramadan högtidlighålls genom dagliga böner, koranläsningar, föreläsningar, gemensam fastebrytning etc.
 6. Under Muharram hålls sorgceremonier tillägnad imam Husseins tragiska martyrskap.

 

De oregelbundna aktiviteterna som upprätthålls:

 1. Födelsedagsfirande för islams fjorton heliga personer(Profeten, de tolv imamerna och Fatima frid vare med dem)
 2. Sorgeceremonier över de 13 heligas martyrskap eller bortgång.
 3. Seminarier samt konferenser med olika tema och målgrupper
 4. Underhållning och utbildningsläger för familjer och ungdomar.
 5. samt andra aktiviteter

 

För mer information är ni välkomna att kontakta oss.